Mitä Teemme

StuDisco Oy on yhteiskunnallinen startup-yritys.

Palveluihimme kuuluu:

  • Koulutus- ja konsultointipalvelut yrityksille, oppilaitoksille ja järjestöille.
  • Sisällöntuotanto ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön.
  • Urastudiopalvelut, joilla vahvistetaan urakehitystä sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta.

MISSIOMME

Urastudiopalveluiden kehittäminen NEET-nuorille.

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön laadun yhdenvertaistaminen ja saavutettavuuden parantaminen opetusteknologian avulla.

Yes u kan

Missiomme on rakentaa tukikohta, jossa tuemme NEET- nuorten työllistymistä, urastudiopalvelumme avulla.

Ehkäisevän työn tehtävä on tukea nuoria, jotka eivät enää kykene osallistumaan koulun, oppilaitoksen tai työelämän toimintaan, mutta eivät vielä kuulu laitoshoidon piiriin. Korjaavalla työllä tuetaan nuoria, jotka palaavat kuntoutuksesta arkielämään, täten ennaltaehkäisten ongelman pahenemista. Näiden palveluiden tarkoitus on täydentää nuoren elämän nivelvaihetta matalankynnyksen työpajan ja työelämän välillä.

Opetusteknologiamme tavoitteena on vähentää päihteiden haitta- ja ongelmakäyttöä, antamalla nuorille tietoa, faktoja ja tarinoita elämästä, jossa erilaiset riippuvuudet ovat arkipäivää. Tarkoituksena on antaa heille paremmat valmiudet tehdä terveellisiä päätöksiä omaan hyvinvointiinsa liittyen, sekä rohkaista avun hakemiseen jo varhaisessa vaiheessa.

Haluamme edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia osallistamalla heidät Kantti pelin kehittämiseen, jossa he oppivat tärkeitä taitoja ohjelmistotuotannosta ja osallistuvat samalla aktiivisesti päihdekasvatukseen. Edistämme nuorten vaikutusmahdollisuuksia tukemalla heidän kasvuaan ja itsenäistymistään, opettaen samalla tärkeitä taitoja nykyajan työelämään yhteisöllisessä ja kansainvälisessä ympäristössä.