Projekti Kantti™

Projekti Kantti on NEET-nuoria työelämään ja opintoihin kiinnittävä hanke, jonka tavoitteena on kehittää ehkäisevää päihdetyötä, pelikasvatusta, diginuorisotyötä. Sen tuloksena syntyy kouluille maksutta jaeltava peli, jota voidaan käyttää digiopetusmateriaalina päihdekasvatuksessa.

Projekti Kantti on StuDiscon perustoiminnasta eritelty hanke, jonka mahdollinen tuotto ohjataan suoraan Kantti-pelin ylläpitoon ja kehittämiseen. Täten hankeprojekti ei jää hetken toiminnaksi, vaan siitä saadaan osa pysyvää palveluketjua ehkäisevässä päihdetyössä.

Opetusteknologiamme tavoitteena on vähentää päihteiden haitta- ja ongelmakäyttöä, antamalla nuorille tietoa, faktoja ja tarinoita elämästä, jossa erilaiset riippuvuudet ovat arkipäivää. Tarkoituksena on antaa heille paremmat valmiudet tehdä terveellisiä päätöksiä omaan hyvinvointiinsa liittyen, sekä rohkaista avun hakuun jo varhaisessa vaiheessa.

Haluamme edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia osallistamalla heidät Kantti-pelin kehittämiseen, jossa he oppivat tärkeitä taitoja ohjelmistotuotannosta ja osallistuvat samalla aktiivisesti päihdekasvatukseen. Edistämme nuorten vaikutusmahdollisuuksia tukemalla heidän kasvuaan ja itsenäistymistään, opettaen samalla tärkeitä taitoja nykyajan työelämään yhteisöllisessä ja kansainvälisessä ympäristössä.

Lounais-Suomen aluehallintavirasto on myöntänyt Projekti Kantille valtionavustusta 40 000 euroa vuodelle 2021.

Kantti-peli

Sisällöntuotannossa rakennamme opettavaista Visual Novel tyylistä peliä ehkäisevään päihdetyöhön. Peli on kokoelma pieniä tarinoita, joihin on upotettu opetussisältöä. Pienet tarinat yhdistyvät ja verkostoituvat toisiinsa ja niistä muodostuu isompi saaga, jonka suunnan pelaaja itse päättää. Tarinan lisäksi peli sisältää minipelejä interaktiivisuuden lisäämiseksi ja oppimistehtäviä tiedon sisäistämiseksi.