Projekti Kantti on NEET-nuoria työelämään ja opintoihin kiinnittävä hanke, jonka tavoitteena on kehittää ehkäisevää päihdetyötä, pelikasvatusta, diginuorisotyötä. Sen tuloksena syntyy peli, jota voidaan käyttää digiopetusmateriaalina päihdekasvatuksessa.

Projekti Kantti on StuDiscon perustoiminnasta eritelty hanke, jonka mahdollinen tuotto ohjataan suoraan Kantti-pelin ylläpitoon ja kehittämiseen. Täten hankeprojekti ei jää hetken toiminnaksi, vaan siitä saadaan osa pysyvää palveluketjua ehkäisevässä päihdetyössä.

Opetusteknologiamme tavoitteena on vähentää päihteiden haitta- ja ongelmakäyttöä, antamalla nuorille tietoa, faktoja ja tarinoita elämästä, jossa erilaiset riippuvuudet ovat arkipäivää. Tarkoituksena on antaa heille paremmat valmiudet tehdä terveellisiä päätöksiä omaan hyvinvointiinsa liittyen, sekä rohkaista avun hakuun jo varhaisessa vaiheessa.

Haluamme edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia osallistamalla heidät Kantti-pelin kehittämiseen, jossa he oppivat tärkeitä taitoja ohjelmistotuotannosta ja osallistuvat samalla aktiivisesti päihdekasvatukseen. Edistämme nuorten vaikutusmahdollisuuksia tukemalla heidän kasvuaan ja itsenäistymistään, opettaen samalla tärkeitä taitoja nykyajan työelämään yhteisöllisessä ja kansainvälisessä ympäristössä.

Lounais-Suomen aluehallintavirasto on myöntänyt Projekti Kantille valtionavustusta 40 000 euroa vuodelle 2021.

Kantti-peli

Opettavainen Visual Novel tyylinen peli ehkäisevään päihdetyöhön. 

Peli on suunniteltu opetus- ja yksityiskäyttöön.

Peli on kokoelma pieniä tarinoita, joihin on upotettu opetussisältöä. Pienet tarinat yhdistyvät ja verkostoituvat toisiinsa ja niistä muodostuu isompi saaga, jonka suunnan pelaaja itse päättää.

Tarinan lisäksi peli sisältää minipelejä interaktiivisuuden lisäämiseksi ja oppimistehtäviä tiedon sisäistämiseksi.

Ehkäisevän päihdetyön 
yhdenvertaistaminen.

Saavutettavuuden parantaminen opetusteknologian avulla. 

Tiedon lisääminen.

Kantti-paja

Verkkotapahtuma, jossa nuoret kehittävät riippuvuus- ja mielenterveystyötä.

Koostuu livestriimistä ja verkkotyöpajoista.

Päihde- ja mielenterveys tilanne on puhuttanut meitä kaikkia jo pitkään.

Aihe kiinnostaa nuoria ja aikuisia, jokaista asian ympärillä elävää monelta eri kantilta. StuDisco, Salon FinFami ry, Salon Klubitalo ry ja Salon A-klinikka haluavat löytää ratkaisuja tilanteeseen yhdessä teidän kanssanne ja kehittää palveluidensa näkyvyyttä.

Taltiointi katsottavissa YouTubessa.

Striimattu 27.10.21: https://youtu.be/avOFoel17NU

Uskomme, että ammatillista osaamista tulee kehittää monelta eri kantilta ja tulevien ammattilaisten tulee kerryttää työkokemusta työelämän eri osa-alueilta. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi verkkotyöskentely, kehittämistyö ja verkostoituminen. 


Kantti-pajoilla työskenteli joukko kehittyviä alansa osaajia. Toisen asteen opiskelijat lukiosta ja ammattiopistoista pohtivat kuinka nuorille suunnattuja hyvinvointipalveluita voisi kehittää. Kolmannen asteen opiskelijat Ammattikorkeakoulusta toimivat pajoilla verkko-ohjaajina.


Verkkotapahtuma on tilaisuus, jossa työnantajille luodaan mahdollisuus nähdä opiskelijoiden osaamista, opiskelijoiden on mahdollisuus verkostoitua, vaikuttaa ja saada äänensä kuuluviin. 

Katso livestriimin taltiointi, ja koe mielenkiintoisia pohdiskeluja, kun asiantuntijat keskustelevat aiheista riippuvuus, päihteet ja mielenterveys sekä näe kurkistuksia kulissien taakse Kantti-pajoilleTämä on tutkimusmatka uusien ideoiden ja sisältöjen luomiseen, sillä yksi taho ei tätä ongelmaa ratkaise.