Koulutuspalvelut

StuDisco käyttää osallistavaa, toiminnallista ja positiivista pedagogiikkaa, jonka tehtävänä on saada osallistuja itse pohtimaan omia toimintatapojaan ja siten löytää eväät itsensä kehittämiseen ammatillisesti.

Koulutukset muotoillaan kohderyhmälle sopivaksi ja sisältö räätälöidään tilanteen ja tarpeen mukaan.

Oppilaitoksille suunnatussa koulutuksessa huomioimme tutkinnon ja sen ammattitaitovaatimukset. Tuemme opiskelijaa saavuttamaan ammattitaitovaatimukset ja kehittämään omaa työotettaan asiakaslähtöisesti.

Palikat räätälöintiin