KOULUTUSOHJELMA

KANTTI
® STUDENT JOURNEY

Käytämme osallistavaa, vertaistuellista ja positiivista pedagogiikkaa, jonka tehtävänä on laittaa osallistuja itse pohtimaan omaa tapaansa toimia ja siten löytää eväät itsensä kehittämiseen ammatillisesti. Koulutukset suunnitellaan kohderyhmälle sopivaksi ja sisältö räätälöidään sekä tilanteen että tarpeen mukaan.

Student Journey koulutusohjelma sisältää Talent- ja Life Journey teemat, jotka tukevat työelämään verkostoitumista, ammatillisen osaamisen kehittämistä ja työllistymistä.

STUDENT JOURNEY 
Tuettu ja kuntouttava työssäoppiminen

 

TYÖTEHTÄVÄT TUOTANNOSSA
Kantti-opetuspelituotanto
 • Ohjelmointi
 • Tiedonkeruu opetustehtävien sisältöön
 • Sisällön implementointia peliin
 • Digitaalinen markkinointi ja sisällöntuotanto
 • Ääniefektien ja musiikin suunnittelu sekä tuottaminen
 • Hahmojen ja tarinoiden suunnittelu sekä tuottaminen
 • Visuaalisen ilmeen suunnittelu sekä tuottaminen
 
Kantti-paja tapahtumatuotanto
 • Esiintyminen
 • Sisällöntuotanto
 • Markkinointimateriaalit
 • Verkostoituminen
 • AV-tekniikka

STUDENT JOURNEY OHJELMAAN SISÄLTYVÄT KOULUTUKSET

TALENT JOURNEY TEEMAT: Opinnot, työ ja yrittäjyys

 • Opintomahdollisuudet suomessa ja kansainvälisesti
 • Suoritetun tutkinnon merkitys työkulttuurissa
 • Työelämään kiinnittyminen
 • Verkostoituminen, työnteko osana tiimiä sekä itsenäisesti, työnhaku, työnhakuasiakirjat
 • Sosiaaliset taidot
 • Viestintä- ja asiakaspalvelutaidot verkko- ja liveympäristössä
 • Modernityökulttuuri ja sen vaatimukset
 • Monikulttuurisuus, englanti työkielenä, etätyö, itsenäinen ja oma-aloitteinen työote
 • Inspirointi ja tuki kohti yrittäjyyttä
 • Käytännön apu liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja oman idean testaamiseen

LIFE JOURNEY TEEMAT: Elämänhallinta

 • Itsetuntemus, tunteet ja itsetunto
 • Resilienssin, eli sietokyvyn tunnistaminen ja kehittäminen
 • Arvot, tarpeet, tavoitteet ja valinnat
 • Ruokailu, uni ja liikkuminen
 • Stressi, ajanhallinta ja liikkuminen
 • Ajattelun taito
 • Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaito
 • Työhyvinvointi osana elämänhallinta