KOULUTUSOHJELMAT

Käytämme osallistavaa, vertaistuellista ja positiivista pedagogiikkaa, jonka tehtävänä on laittaa osallistuja itse pohtimaan omaa tapaansa toimia ja siten löytää eväät itsensä kehittämiseen ammatillisesti. Koulutukset suunnitellaan kohderyhmälle sopivaksi ja sisältö räätälöidään sekä tilanteen että tarpeen mukaan.

Kantti koulutusohjelma sisältää Student-, Talent- ja Life Journey teemat, jotka tukevat työelämään verkostoitumista, ammatillisen osaamisen kehittämistä ja työllistymistä.

OPETUSTEEMAT

STUDENT JOURNEY
Tuettu työssäoppiminen

Kantti-opetuspeli tuotanto

– Ohjelmointi


– Tiedonkeruu opetustehtävien sisältöön


– Sisällön Implementointia peliin


– Kantin markkinointimateriaalin tuottaminen sosiaaliseen mediaan


– Ääniefektien suunnittelu ja tuottaminen


– Hahmojen ja tarinoiden suunnittelu ja tuottaminen


– Visuaalisen ilmeen suunnitteluun ja tuottaminenKantti-paja tapahtumatuotanto


– Markkinointimateriaali


– Verkostoituminen

LIFE JOURNEY 

Opinto, työ ja yrittäjyys

 

– Opintomahdollisuudet suomessa ja kansainvälisesti

 

– Suoritetun tutkinnon merkitys työkulttuurissa

 

– Työelämään kiinnittyminen

 

– Verkostoitumine, työnteko osana tiimiä sekä itsenäisesti, työnhaku, työnhakuasiakirjat

 

– Sosiaaliset taidot

 

– Viestintä- ja asiakaspalvelutaidot verkko- ja liveympäristössä

 

– Modernityökulttuuri ja sen vaatimukset

 

– Monikulttuurisuus, englanti työkielenä, etätyö, itsenäinen ja oma-aloitteinen työote

 

– Inspirointija tuki kohti yrittäjyyttä

 

– Käytännön apu liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja oman idean testaamiseen

LIFE JOURNEY 

Elämänhallinta

 

– Itsetuntemus, tunteet ja itsetunto

 

– Resilienssin, eli sietokyvyn tunnistaminen ja kehittäminen

 

– Arvot, tarpeet, tavoitteet ja valinnat

 

– Ruokailu, uni ja liikkuminen

 

– Stressi, ajanhallinta ja liikkuminen

 

– Ajattelun taito

 

– Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutustaito

 

– Työhyvinvointi osana elämänhallintaa