KANTTI® STUDENT JOURNEY

StuDisco on kehittänyt Kantti® Student Journeyn tuettua työssäoppimista varten.

Etsimme toisen asteen oppilaitoksia toimimaan kumppaneina kansamme tarvittavan tuen mahdollistamiseksi. Meidän tehtävämme on auttaa osaamispisteiden kerryttämisessä.

Tiedustelut: venla.elovaara(at)studisco.fi

Kantti® Student Journey syntyi Lounais-Suomen Aluehallintoviraston Projekti Kantille myöntämän hankerahoituksen myötä. Hankkeen tehtävänä oli alueellisen ja paikallisen nuorisotyön kehittäminen. Projekti Kanttia on tiimimme lisäksi ollut kehittämässä yli 80 opiskelijaa sekä useita yhteistyötahoja opetus-, nuoriso-, riippuvuus- ja mielenterveystyön saralta. Kantti®-tuotannon työtehtävät on suunniteltu ammatillisen koulutuksen tutkinnon osien mukaan sopimaan erityisesti IT-, media-, musiikkiteknologia-, – ja liiketoiminta-aloille.

StuDiscon työympäristö on kehitetty erityisen- ja tehostetun tuen opiskelijoille sekä koulupudokkuus- ja syrjäytymisriskissä oleville nuorille. Student Journeyn tavoitteena on edistää osallisuutta, työelämäntaitoja ja hyvinvointia.
Kantti®-tuotanto luo toimintaympäristön missä keskustellaan päihteistä, riippuvuuksista sekä mielensairauksista ilman syyllistämistä ja häpeää sillä suunnittelupöydän äärellä opiskelijat selvittävät, pohtivat ja oppivat teemaan liittyviä asioita sekä miettivät kuinka opettaa muita teemasta.

Tuetussa työssäoppimisessa opiskelijan työjakso yhdistetään jonkin tämän tarvitseman tuen kanssa.
Tuen tarpeeseen voi olla monia syitä, kuten motivaation tai sosiaalisten taitojen puute. Jakson tarkoitus on ehkäistä koulupudokkuutta ja varmistaa työelämätaitojen kehitys.

Jakson aikana opiskelijaa tukee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu yhteisöpedagogi ja työnohjaajia. Heidän tehtävänään on tukea työtehtävien räätälöimisessä, tutustuttaa opiskelijat työyhteisöön, antaa rakentavaa ja rehellistä palautetta, sekä tarjota laadukasta ja monipuolista työnohjausta. Osallisuus, yhteenkuuluvuus ja turvallisuuden tunne ovat tärkeitä työmotivaation löytämiseen ja ylläpitämiseen, joten näille annetaan erityistä painoa jakson aikana.  

 

KANTTI® STUDENT JOURNEY OHJELMAAN SISÄLTYVÄT KOULUTUKSET

TALENT JOURNEY – OPINTO, TYÖ JA YRITTÄJYYS 
Sisältää työelämäntaitoja tukevaa koulutusta, kuten suoritetun tutkinnon merkitys työhaku prosessissa, sosiaaliset taidot, verkostoituminen ja yrittäjyyteen liittyvät perustiedot. Tavoitteena on tuoda esille vuorovaikutustaitojen ja verkostojen merkitys, sekä auttaa ymmärtämään yrittäjyyttä ja yritysten toimintaa.  

LIFE JOURNEY –  ELÄMÄNHALLINTA 
Koulutusohjelma jonka tarkoitus on tukea itsetunnon, itsetuntemuksen ja resilienssin kehittymistä ja tunnistamista. Tavoitteena on opettaa kuinka työhyvinvointi on osa elämänhallintaa. 

TALENT JOURNEY

Work Coachit tukevat läsnäolevalla työnohjauksella sekä Talent Journey koulutuksilla ammattitaidon kehittymistä.

#Kantti – Arttikoulu
#Kantti – Opetussisältö
#Kantti – Koodikoulu
#Kantti – Lorekoulu
#Kantti – Markkinointi ja Viestintä

LIFE JOURNEY

Base Manager tukee arjen haasteissa sekä toteuttaa Life Journey koulutukset.

#Päihteet ja Politiikka 
#Päihteet ja Historia 
#Riippuvuus
#Arki ja Jaksaminen 
#Sosiaaliset taidot ja Tiimityöskentely 
#Työhyvinvointi


KANTTI® 
TUOTANTOYMPÄRISTÖT

Kantti® Student Journey on suunniteltu erityisesti nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta valmistumisen tueksi.
Työaika, työtehtävät ja sisältö henkilökohtaistetaan opiskelijalle sekä tarjoamme ammattitaito, elämänhallinta ja työelämän koulutusta.

Lähde mukaan kumppaniksi kehittämään Nuorten tulevaisuutta!

Kumppanuus tiedustelut: venla.elovaara(at)studisco.fi