YHTEISKUNNALLINEN
STARTUP-YRITYS

MISSIOMME

Urastudiopalveluiden kehittäminen NEET-nuorille.

Ehkäisevän päihdetyön laadun yhdenvertaistaminen ja saavutettavuuden parantaminen opetusteknologian avulla.

Yes u kan

MITÄ TEEMME 

Yhteiskunnallinen yritys StuDisco Oy on startup-yritys, joka tuottaa sisältöä ja urastudiopalveluita ehkäisevään sekä korjaavaan päihde- ja mielenterveystyöhön.

Tavoitteemme on tarjota urastudiopalveluita ehkäisevään, sekä korjaavaan työhön. Ehkäisevän työn tehtävä on tukea nuoria, kun he eivät enää kykene osallistumaan koulun, oppilaitoksen tai työelämän toimintaan, mutta eivät vielä kuulu laitoshoidon piiriin. Korjaavalla työllä tuetaan nuoria, jotka palaavat kuntoutuksesta arkielämään, täten ennalta ehkäisten ongelman pahenemista. Näiden palveluiden tarkoitus on täydentää nuoren elämän nivelvaiheita.

Opetusteknologiamme tavoitteena on vähentää päihteiden haitta- ja ongelmakäyttöä, antamalla nuorille tietoa, faktoja ja tarinoita elämästä, missä erilaiset addiktiot ovat arkipäivää. Tarkoituksena on antaa heille paremmat valmiudet tehdä terveellisiä päätöksiä omaan hyvinvointiinsa liittyen, sekä rohkaista avun hakemiseen jo varhaisessa vaiheessa.

Haluamme edistää nuorten osallisuutta ja hyvinvointia keinona nuorten osallistaminen pelin kehittämiseen, jolloin he oppivat tärkeitä taitoja ohjelmistotuotannosta ja osallistuvat samalla aktiivisesti päihdekasvatukseen.

Edistämme nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia päihdekasvatuksen kehittämiseen ja tuemme heidän kasvuaan ja itsenäistymistään opettamalla tärkeitä nykyaikaisia työelämätaitoja yhteisöllisessä ja kansainvälisessä ympäristössä.