TAPAHTUMAT

Päihde- ja mielenterveys tilanne on puhuttanut meitä kaikkia jo pitkään. Aihe kiinnostaa nuoria ja aikuisia, jokaista asian ympärillä elävää monelta eri kantilta. StuDisco haluaa löytää ratkaisuja tilanteeseen yhdessä teidän kanssanne ja kehittää palveluiden näkyvyyttä.

 Järjestämme osallistavia verkkotapahtumia missä verkkotyöpajoille osallistujat pääsevät ideoimaan ja luomaan sekä katsojat pääsevät kasvattamaan tietouttaan. 

MENNEET TAPAHTUMAT

Kantti-Paja on hyväntekeväisyystapahtuma. Se on innovaatiokilpailu, jossa ammattioppilaitosten ja lukioiden opiskelijat ideoivat ja kehittävät ryhmissä nuoria koskevia mielenterveys- ja riippuvuudenhoitopalveluita.

 Kantti-Paja yhdistää toisen ja kolmannen asteen oppilaitokset, opiskelijat, sote-alan järjestöt, kokemusasiantuntijat ja yritysmaailman ideat.

Kantti-pajalta  lähetetään Kantti-Live Stream Show StuDisco Channel -YouTube kanavalta, jossa on muun muassa ohjelmassa asiantuntijoiden keskustelua kansallisesta ja kansainvälisestä huumausainelainsäädännön suuntaviivoista sekä pohdintaa hyvinvointialueen päihdepalveluiden uudistamisesta.   

Taltiointi Kantti-Live: YouTube StuDisco Channel

ESITTELYSSÄ NYT KANTTI-LIVESTRIIMIN VIERAILIJAT

JÄRJESTÄJÄKUMPPANIT

SPONSORIT

KOKEMUSKESKIVIIKKO

Keräämme Kantti-paja somekampanjaamme anonyymejä ”kokemuskeskiviikko” tarinoita julkaistaviksi @kanttipaja ig – tilillämme kokemuskeskiviikko -kuvien kuvateksteinä. Kokemustarinat voivat sisältää kokemuksia päihteiden käytöstä, riippuvuuksista ja/tai mielenterveysongelmista ja niiden seurauksista.

– Tarina voi olla oma- tai sivustaseuraajan kokemus.

– Tarina voi olla myös kuinka olet kieltäytynyt päihteistä tai esim. mitä ja miten sinulle on päihteitä tarjottu.

Jos siis sinulta, kaveriltasi, tai vaikkapa kissan koiran kaimalta löytyy mielenkiintoisia kaunistelemattomia tarinoita ko aiheisiin liittyen jätä tarinasi tänne: https://forms.office.com/r/eUergftUVc

Kantti-paja tiimi kiittää!

PROJEKTI KANTTI RAHOITUS

Projekti Kantti® 2.0 kokonaisuus on nuorisotyötä monipuolistava, NEET-nuoria (Not in Education, Employment or Training) työelämään ja opintoihin kiinnittävä hanke, jonka tavoitteena on kehittää ehkäisevää riippuvuus- ja mielenterveystyötä, pelikasvatusta ja diginuorisotyötä.

Hanke on jatkokehitystä Projekti Kantille, joka luotiin alueellisen toiminnan kehittämiseksi. Lounais-Suomen aluehallintavirasto on myöntänyt jatkorahoitusta 20 000€ vuodelle 2022 palvelutuotekokonaisuuden kehittämiseksi Kantti®-paja verkkotapahtumalle. Projekti Kantin myötä syntynyt Kantti®-paja verkkotapahtuma mahdollistaa projektin laajentamisen valtakunnallisesti nuorten osallisuutta lisääväksi, oppilaitosten ja järjestöjen verkostoja kasvattavaksi sekä riippuvuus- ja mielenterveystietoisuutta lisääväksi.

TAPAHTUMALLE ASETETUT TAVOITTEET

Päätavoitteet

  • Osallistaa nuoria kehittämään ehkäisevää riippuvuus- ja mielenterveystyötä.
  • Osallistaa nuoria järjestäjä kumppanien toimintaan ja sen kehittämiseen  
  • Lisätä palveluiden näkyvyyttä ja saavutettavuutta

Toissijaiset tavoitteet

  • Rakentaa verkostoja 
  • Kehittää diginuorisotyötä 
  • Luoda tilaisuus missä nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa 
  • Luoda yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllistä toimintaa 
  • Tuoda iloa, hauskuutta ja merkityksellisyyttä nuorten arkeen

Projekti Kantti® on StuDiscon perustoiminnasta eritelty hanke, jonka mahdollinen tuotto ohjataan suoraan Kantti® pelin ja -tapahtuman ylläpitoon sekä kehittämiseen. Täten hankeprojekti ei jää hetken toiminnaksi, vaan siitä saadaan osa pysyvää palveluketjua ehkäisevässä päihdetyössä.